Norsk Offroad Teknikk - webshop
Produkter
1 TILBUD
Actuatorer/Diff sperremotor
Akselhylse
Aluminiumskasser
ARB Air Locker
ARB Kjøle/Fryseskap
ARB Luftkompressorer
ARB Takgrinder
Beadlock
Bergingsutstyr
Bodylift
Brannslukker
Bremser
Bremseslanger
Bump Stop
Bærekuler
Clutch
Dekk
Dekkstige
Dekktilbehør
Differensial deksler
Differensial Overhalings Kit
Drivledd/CV ledd rep kit
Drivledd/CV ledd/
DVD / Video
Endeledd
Felger
Filter kit
Fjæring/Understell/Heving
Flash Lube
Foringer
Frihjulsnav
Gulvmatter
Hjullager kit
Hodelykter Petzl
Håndrens
IBS Dual Battery system
Kjøleslanger
Kode
Lastesikring
LED lommelykter
Luftkompressorer
Lyktebeskyttelse
Lyktebøyler/Kufangere
Lykter
MG & Rover
Panhard stag
Panserbeskytter
Pick Up planinnlegg
Pick Up planlokk
Pick Up presenning/ Soft cover
Radiatorslange kit
Registerrem kit m/Spennrulle
Rem kit(vifte,ac,servo)
Reservedeler
Reservehjulstrekk
Ryggekamera
Safari Snorkel tilbehør/Reserved
Safari Snorkler
Sikkerhetsbriller
Skid Plates
Skjermbreddere
Skvettlapper
Solskjerm/Gangstercap
Stigtrinn
Styrestag
Taktelt
Terratrip
Transfer nedgiringssats
Veltebøyle/Roll Bar
Verktøy
Vindavvisere vinduer
Vinsjer
Webasto
Bilmerke
Handlevogn Mer
..er tom!
Informasjon
Fraktinformasjon
Sikkerhet
Kjøpsbetingelser
Kontakt oss
Kjøpsbetingelser

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Norsk Offroad Teknikk AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller en vare fra Norsk Offroad Teknikk AS.

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. Priser på tilbud, ordre og faktura er inklusive mva. Ved salg til utlandet, Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder legges det ikke til norsk mva. Kunden er selv ansvarlig for å betale avgift og toll til eget lands myndigheter.

Prisendringer
Prisene kan endres uten videre varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på vil ikke under noen omstendigheter bli endret, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Norsk Offroad Teknikk AS forplikter seg til og levere varen til avtalt pris. Dersom det foreligger en prisendring vil du som kjøper bli forelagt den nye prisen og kan velge å avstå fra kjøpet uten kostnader.

Produktinformasjon
Norsk Offroad Teknikk AS vil til enhver tid videreformidle informasjon om produkter gitt fra våre leverandører. Dersom et produkt ikke stemmer overens med de spesifikasjoner som er gitt fra Norsk Offroad Teknikk AS eller andre kilder, gir det i seg selv ikke rett til noe krav ovenfor Norsk Offroad Teknikk AS fra kjøperens side. Det gir heller ikke rett til retur av varen, såfremt ikke spesifikasjonene på produktet som er levert i vesentlig grad avviker fra de som er oppgitt. Norsk Offroad Teknikk AS tar intet ansvar for følgefeil som eventuelt måtte oppstå grunnet feil i de gitte og/eller de faktiske spesifikasjonene angående et produkt. Norsk Offroad Teknikk AS tar også forbehold om feil i produktinformasjonen.

Mangler i leveranse
Kjøper er selv ansvarlig for å kontrollere innholdet i forsendelsen opp mot bestilt vare. Eventuelle mangler ved en leveranse må rapporteres til Norsk Offroad Teknikk AS i rimelig tid etter at feilen burde vært oppdaget og senest innen 14 dager etter mottatt vare.

Mangler/feil ved produkter
Oppdages det eventuelle mangel eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks og innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Norsk Offroad Teknikk AS dersom eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Norsk Offroad Teknikk AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Leveringstid
Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Norsk Offroad Teknikk AS vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Norsk Offroad Teknikk AS forbeholder seg retten til og dellevere ordre med 50% eller flere av varelinjene på lager. De resterende varene på ordren vil da bli sendt kunden fraktfritt.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Norsk Offroad Teknikk AS opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Norsk Offroad Teknikk AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Norsk Offroad Teknikk AS skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

Befraktning Alle varer til privatpersoner og firmaer uten bedriftsavtale sendes normalt med postoppkrav, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Posten, vil en annen befrakter bli valgt av Norsk Offroad Teknikk AS. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Norsk Offroad Teknikk AS blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Angrerett
Ønsker du å angre kjøpet, må nettbutikken ha beskjed senest 14 dager etter at du har mottatt varen og informasjon om angreretten. Angrefristskjema ligger vedlagt forsendelsen. Du kan også angre før varen kommer. Når du angrer har du krav på å få tilbake pengene, men returforsendelsen må du dekke selv jf. norsk forbrukerlov. Det kan gjelde andre angrefrister ved kjøp fra utlandet.
Angreretten gjelder når du handler med næringsdrivende i Norge og EU/EØS-land. Dersom du angrer på kjøp av varer som er spesialtilpasset deg, må du betalte for faktisk utført arbeid og medgåtte materialer. Dersom du har mottatt varen, eller varen er sendt fra selger når du angrer, må du selv betale returkostnadene. Angreretten går tapt dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde.
Angreretten gjelder ikke ved kjøp i butikk, på selgers kontor eller på verksted, jf. forbrukerloven. Spesialbestillinger skal forhåndsavtales og kan ikke bestilles gjennom vår webshop.

Returrett
Gjelder for privatpersoner: Norsk Offroad Teknikk AS følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris. Bedriftskunder, offentlig institusjoner og næringsdrivende: Ingen returer uten forutgående avtale med Norsk Offroad Teknikk AS.

Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges minimum 300 kroner i gebyr for uavhentet vare eller maksimum av oppgitt fraktpris tur/ retur. Dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

Reklamasjonsrett
En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Norsk Offroad Teknikk AS opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Norsk Offroad Teknikk AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er avbestilt eller Norsk Offroad Teknikk AS skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

Alle varer til privatpersoner og firmaer uten bedriftsavtale sendes normalt med postoppkrav, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Posten, vil en annen befrakter bli valgt av Norsk Offroad Teknikk AS. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Norsk Offroad Teknikk AS blir belastet kjøperen. Alle påløpne gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Angrerett
Ønsker du å angre kjøpet, må nettbutikken ha beskjed senest 14 dager etter at du har mottatt varen og informasjon om angreretten. Angrefristskjema ligger vedlagt forsendelsen. Du kan også angre før varen kommer. Når du angrer har du krav på å få tilbake pengene, men returforsendelsen må du dekke selv jf. norsk forbrukerlov. Det kan gjelde andre angrefrister ved kjøp fra utlandet.
Angreretten gjelder når du handler med næringsdrivende i Norge og EU/EØS-land. Dersom du angrer på kjøp av varer som er spesialtilpasset deg, må du betalte for faktisk utført arbeid og medgåtte materialer.
Dersom du har mottatt varen, eller varen er sendt fra selger når du angrer, må du selv betale returkostnadene. Angreretten går tapt dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde.
Angreretten gjelder ikke ved kjøp i butikk, på selgers kontor eller på verksted, jf. forbrukerloven. Spesialbestillinger skal forhåndsavtales og kan ikke bestilles gjennom vår webshop.

Returrett
Gjelder for privatpersoner: Norsk Offroad Teknikk AS følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. Angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris. Bedriftskunder, offentlig institusjoner og næringsdrivende: Ingen returer uten forutgående avtale med Norsk Offroad Teknikk AS.

Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen ilegges minimum 300 kroner i gebyr for uavhentet vare eller maksimum av oppgitt fraktpris tur/ retur. Dette er nødvendig for å dekke våre kostnader i forbindelse med slike brudd på avtale.

Reklamasjonsrett
Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Norsk Offroad Teknikk AS med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Alle forsendelser til Norsk Offroad Teknikk AS vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder, kopi av originalfaktura må vedlegges. Forsendelsen til Norsk Offroad Teknikk AS skal skje kostnadsfritt for Norsk Offroad Teknikk AS. Pakker som er sendt i oppkrav eller mottaker betaler frakt vil ikke bli hentet ut.

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Vi gjør oppmerksom på at bilder i webshopen kun er for demo og varen kan avvike i utseende /innhold.

Fortsett